Podmínky

 1. TrhZvirat.cz je internetový portál, sloužící k nabídce a poptávce zvířat, chovatelských potřeb a dalších služeb souvisejícími se zvířaty.
 2. TrhZvirat.cz si vyhrazuje právo upravit či odstranit příspěvky obsahující urážlivý, vulgární, mravy ohrožující, proti zákonný, či jinak nevhodný obsah.
 3. TrhZvirat.cz si vyhrazuje právo upravit či odstranit inzeráty u nichž existuje důvodné podezření o jejich nevěrohodnosti.
 4. TrhZvirat.cz si vyhrazuje právo upravit či odstranit inzeráty, které znevýhodňují, nebo poškozují ostatní inzerenty, nebo portál TrhZvirat.cz. 
 5. TrhZvirat.cz si vyhrazuje právo přesunout inzeráty do jiné kategorie, nebo podkategorie, z důvodu zlepšení kvality služeb. 
 6. TrhZvirat.cz si vyhrazuje právo odstranit inzeráty s duplicitním obsahem.
 7. TrhZvirat.cz si vyhrazuje právo publikovat vybrané příspěvky a fotografie, v rámci propagace na Facebooku, nebo jiných sociálních sítích.
 8. TrhZvirat.cz si vyhrazuje právo zasílat inzerentům e-mailové zprávy upozorňující na jejich aktivitu na webu TrhZvirat.cz a reklamní sdělení týkající se portálu TrhZvirat.cz.
 9. TrhZvirat.cz nenese žádnou zodpovědnost za obsah příspěvků inzerentů a ani za fotografie přiložené k příspěvkům. Za formát, kvalitu, zdroj a věrohodnost inzertního sdělení jsou zodpovědni pouze autoři příspěvků.
 10. TrhZvirat.cz si vyhrazuje právo změnit podmínky využití. O případných změnách budou uživatelé informováni pomocí e-mailové zprávy.
 11. TrhZvirat.cz nenese žádnou zodpovědnost za transakce či obchody mezi jednotlivými inzerenty.
 12. TrhZvirat.cz nenese žádnou zodpovědnost za obsah inzerátů jejichž platnost již vypršela (i přesto, že jim nevypršela 180, nebo 210 denní lhůta pro zveřejnění).
 13. TrhZvirat.cz se zavazuje, že bude vždy poskytovat zdarma inzerci útulkům pro zvířata, chovným a záchranným stanicím pro zvířata.
 14. TrhZvirat.cz se zavazuje, že bude nakládat s osobními údaji inzerentů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů. TrhZvirat.cz se zároveň zavazuje, že nezneužije osobní údaje inzerentů a nebude tyto údaje poskytovat třetím stranám.
 15. Inzerenti nesmějí zveřejňovat inzeráty obsahující urážlivý, vulgární, mravy ohrožující, proti zákonný, či jinak nevhodný obsah.
 16. Inzerenti nesmějí zveřejňovat příspěvky obsahující nevěrohodný, klamavý, či podvodný obsah.
 17. Uživatelé mají právo zažádat o odstranění svého uživatelského účtu skrze kontaktní e-mail: info@trhzvirat.cz.

Prohledejte více než 865 inzerátů, z toho 44 nových za poslední týden